Deskundig lichtadvies

Kwaliteit & Duurzaam

Altijd eerlijke prijzen

Tot 7 jaar garantie

Subsidie

Subsidie Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA)

Subsidie Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA)

Ben je eigenaar van maatschappelijk vastgoed, of houd je je bezig met de verduurzaming ervan? Dan is de DUMAVA investeringssubsidie wellicht interessant voor je.

Deze subsidieregeling geldt voor gebouwen van 10 jaar en ouder die eigendom zijn van maatschappelijke instellingen, zoals:

 • Decentrale overheid
 • Onderwijs
 • Zorg (met een geschikte SBI-code)
 • Cultuur (met een ANBI-status)
 • Stichtingen en verenigingen
 • Rijksmonumenten (met uitzondering van woonhuizen)
 • Religieuze instellingen (met geschikte SBI-code)
 • Overige gebouwen met een publieksfunctie

DUMAVA subsidie aanvragen

Op 3 oktober 2022 is de eerste aanvraagronde voor de DUMAVA subsidie gesloten. In totaal is er voor €285 miljoen subsidie aangevraagd, terwijl er ‘slechts’ €150 miljoen beschikbaar is.

De tweede aanvraagronde staat gepland voor het voorjaar van 2024, maar vanwege de grote belangstelling heeft de RVO een verzoek ingediend bij het ministerie om deze te vervroegen naar 2023. Interessant dus om in de gaten te houden als je hiervoor in aanmerking komt.

BespaarmetLED helpt je op weg

Heeft jouw maatschappelijke instelling belangstelling voor de DUMAVA subsidie? Dan is het belangrijk om snel in actie te komen. Aanvragen worden namelijk behandeld in volgorde van binnenkomst. Laat het ons weten als we je hierbij kunnen helpen of adviseren!

Energie-investeringsaftrek (EIA) voor ondernemers

De EIA is een fiscale aftrekregeling die financieel voordeel biedt aan ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Naast de afschrijving mag je van deze investeringen een extra bedrag aftrekken van de winst. De aftrek is 45,5% van het investeringsbedrag dat in aanmerking komt.

LED- verlichting is één van de populairste investeringen waarvoor de EIA wordt aangevraagd. Het budget hiervoor bedraagt in 2022 €149 miljoen.

Update 2023: EIA is niet meer van toepassing op LED-verlichting

Ieder jaar wordt de Energielijst geüpdatet en worden er bedrijfsmiddelen toegevoegd en verwijderd. Het gevolg hiervan is dat de EIA dit jaar (2023) niet meer geldt voor investeringen in LED-verlichting.

Het RVO stelt dat LED-verlichting een gangbare techniek is geworden. Door de verhoogde energieprijzen is de terugverdientijd van LED-verlichting sterk afgenomen. Financiële steun van de overheid is daardoor niet langer nodig; de ondernemer merkt al snel het financiële voordeel van een lagere energierekening.

Met terugwerkende kracht gebruik maken van de EIA 2022

Het is nog mogelijk om gebruik te maken van de EIA subsidieregeling, mits de subsidieaanvraag binnen drie maanden na de opdrachtdatum is ingediend. Wanneer de opdracht langer dan drie maanden geleden heeft plaatsgevonden kan je daarvoor geen aanvraag meer indienen.

Energie-investeringsaftrek (EIA) voor ondernemers

Veel gestelde vragen over de EIA

Veel gestelde vragen over de EIA

Hieronder vind je de antwoorden op een aantal veel gestelde vragen over de EIA. Deze informatie is afkomstig van de website van het RVO.

 • Welk bedrag komt maximaal per armatuur in aanmerking voor de EIA?
  Het maximum investeringsbedrag dat in aanmerking komt bedraagt €1000 per armatuur, €150 per externe licht- of bewegingssensor en €50 per in een verlichtingsarmatuur geïntegreerd lichtbesturingscomponent.
 • Wat is het fiscale voordeel van de EIA subsidie voor de ondernemer?
  Investeer je met je bedrijf in technieken die zijn genoemd in de Energielijst? Dan kan je via de EIA tot 45% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Dit is een extra maatregel die naast de reguliere afschrijving geldt. Zo ondersteunt het kabinet ondernemers die investeren in energiezuinige technieken. De vereiste is wel dat je onderneming winst maakt. Hoeveel procent van de factuur uiteindelijk gesubsidieerd wordt via EIA-2022 is op voorhand niet aan te geven, omdat dit afhankelijk is van de fiscale winst van je onderneming.
 • Zijn er subsidies voor losse en geïntegreerde sensoren?
  Ja. Er zijn subsidiemogelijkheden voor zowel losse als geïntegreerde bewegingssensoren. Het verminderen van het energiegebruik van verlichting in of bij bestaande bedrijfsgebouwen door het toepassen van een regelinstallatie voor het schakelen, afhankelijk van de daglichtintensiteit of automatisch aan- of afwezigheidsdetectie, en bestaande uit:
  • externe licht- of bewegingssensoren (niet in een verlichtingsarmatuur geïntegreerd), schakel- of regeleenheid, (eventueel) dimregeling. Het maximum investeringsbedrag dat in aanmerking komt voor de EIA bedraagt €150 per externe licht- of bewegingssensor.
  • lichtbesturingscomponenten geïntegreerd in een verlichtingsarmatuur met (draadloze) communicatie voor het besturen van de LED-driver én (draadloze) licht- en bewegingssensoren, (eventueel) koppeling naar gebouwbeheersysteem. Het maximum investeringsbedrag dat in aanmerking komt voor de EIA bedraagt €50 per in een verlichtingsarmatuur geïntegreerd lichtbesturingscomponent.
 • Onder welke codes kunnen LED-verlichting en sensoren aangemeld worden?
  Code aanmelding LED-verlichting welke voldoen aan de gestelde criteria: 210506 – Armaturen voorzien van geïntegreerde daglicht – en/of bewegingssensor; code 210506. – Geïntegreerde daglicht- en/of bewegingssensor in een armatuur kunnen in aanmerking komen onder code 210502. De kosten van deze sensor moeten wel per stuk gespecificeerd kunnen worden.
 • Waar kan een EIA 2022 aanvraag ingediend worden?
  De aanvraag kan worden ingediend via deze link: https://mijn.rvo.nl/energie-investeringsaftrek-eia De Energielijst 2022 vind je hier: https://www.rvo.nl/sites/default/files/2022/02/BrochureEIA-Energielijst2022.pdf
 • Waar moet een LED-armatuur aan voldoen om in aanmerking te komen voor de EIA 2022?
  De eisen voor EIA subsidie voor LED-verlichting zijn in 2022 aangescherpt. In code 210506 van de Energielijst 2022 zijn de volgende twee eisen cruciaal:
  • LED-verlichting moet voortaan voldoen aan het levensduurcriterium / de levensduureis L90B50. Dit houdt in dat de geïnstalleerde LED-armaturen na 50.000 branduren nog minimaal 90% van zijn initiële lichtstroom / lichtopbrengst uitstraalt. Oftewel: de armaturen mogen maximaal een lichtterugval van 10% hebben. Deze L-waarde staat in een TM-21 rapport van de armatuur. Dit rapport is op te vragen bij het RVO.
  • Minimale efficacy, oftewel: netto lichtstroom efficiëntie van 125 lumen per watt (lm/w). Per watt straalt de armatuur dus minimaal 125 lumen uit. Dit is bovengemiddeld. Deze waarde wordt gemeten in een LM-79 rapport van de armatuur. Ook dit rapport is op te vragen bij het RVO.
  • Deze levensduurcriteria dient gemeten en gerapporteerd te zijn in een LM-80-08 rapport en de levensduur dient geëxtrapoleerd te zijn volgens de TM-21 methode, en de zogenaamde SITU-temperatuur mag niet ontbreken. Daarnaast geldt dat de specificaties gemeten dienen te zijn volgens NEN-EN-IEC62722-2-1 of gelijkwaardige protocollen.